Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 22 2017

6395 2c9d
Reposted fromfelicka felicka viafoodforsoul foodforsoul
1367 21e8
0601 9692 500
Reposted fromLittleJack LittleJack viatoniewszystko toniewszystko
2018 ebbb
Reposted frompustemysli pustemysli viaszydera szydera
(…) było mi już wszystko jedno, a może byłem nawet dalej: już poza rozpaczą i już poza gniewem. Ludzie nie wiedzą naprawdę, ile obojętności jest w nich i jak bardzo obojętne może się wszystko stać pewnego dnia; i dobrze, że nie wiedzą.
— Marek Hłasko
Reposted fromweightless weightless viamarcinmarcin marcinmarcin
Wyszło na wasze: to, kim się było, u ludzi większe ma znaczenie niż to, kim się jest.
— Andrzej Sapkowski - ' Sezon burz '
Reposted fromwetryagain wetryagain viaszydera szydera

May 25 2015

Wkrótce wynajdą mikroskop tak potężny, że zaczną odkrywać, że życie jest puste.
— Jack Kerouac, Trochę Dharmy.
Reposted frompeper peper viainsanedreamer insanedreamer
9929 087a
Reposted frommisza misza viailovemovies ilovemovies
5480 8fd5
Reposted fromscorpix scorpix viablackheartgirl blackheartgirl
Nie byłam sobą przez kilka miesięcy, ale nikt nawet tego nie zauważył.
— wieczornie
3953 9987
Reposted fromimyours imyours viablackheartgirl blackheartgirl

Każdy jest jakoś skaleczony.

— Marek Hłasko
9389 c8e1
Reposted fromAnnju Annju viablackheartgirl blackheartgirl

April 29 2015

Sól w nasze rany, cały wagon soli
By nie powiedział kto, że go nie boli

Piach w nasze oczy, cały Synaj piasku
By nie powiedział kto, że widzi jasno

Głód w nasze trzewia, suche kromki głodu
By nie powiedział kto, że nie wiem co głód

But w nasze krocza, kopniaków choć tysiąc
By nie powiedział kto, że spłodziłby co

Knut w nasze głowy, sto pałek umyślnych
By nie powiedział kto, że sobie myśli

Strach w nasze serca, tyle grozy gęstej
By nie powiedział kto, że nie zna lęku

I salwę w płuca czy tez sznur na szyję
By nie powiedział kto, że jeszcze żyje
— R. Wojaczek, Sól
A to nie tak prosto wstać, gdy nie wiadomo, gdzie pójść.
— Wiesław Myśliwski - „Kamień na kamieniu”
Nawet nie wiesz, jak bardzo nic się nie zmieni.
— Jakub Żulczyk
Reposted fromAng3ll Ang3ll viaunni unni
Zakochaj się, gdy będziesz gotowy, nie, gdy jesteś samotny.
— powoli.
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna viaszyy szyy
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl